สิ่งที่ควรรู้ก่อนติดตั้งกันสาดกันแดด

การติดตั้งกันสาดสำหรับกันแดดเป็นการป้องกันไม่ให้แสงแดดส่องผ่านเข้ามาในบ้านและป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนสะสมอยู่ภายใน ซึ่งกันสาดที่ดีนั้นควรจะป้องกันให้แสงแดดผ่านเข้าไปได้น้อยที่สุด เพราะบ้านที่มีแดดส่องเข้าบ้านมากๆจะทำให้เกิดความร้อนสะสมและทำให้พัดลมและ เครื่องปรับอากาศภายในบ้านทำงานหนักเกินกว่าปกติ และส่งผลกระทบไปถึงการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้น และค่าไฟฟ้าที่มากขึ้น การติดกันสาดกันแดดที่ถูกต้องควรจะติดในทิศตะวันตกและทิศใต้ เพราะเป็นที่ๆแดดจะส่องมากที่สุด

การเลือกกันสาดมาติดเข้าที่ตัวบ้านในภายหลัง ควรจะเลือกเป็นกันสาดที่มีน้ำหนักเบา เพื่อไม่ให้ไปเพิ่มน้ำหนักที่ตัวบ้านมากเกินไป ควรเลือกใช้เป็นกันสาดที่ทำจากวัสดุประเภท อลูมิเนียม ไฟเบอร์กลาส ไปจนถึงระแนงไม้ และผ้าใบ ซึ่งควรสอบถามและหาข้อมูลให้แน่ชัดก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง การเลือกใช้กันสาดจะมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  • แบบใช้งานถาวร: มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แข็งแรง ไม่ต้องคอยดูแลรักษาบ่อยๆ แต่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูง ซึ่งส่วนมากจะใช้วัสดุประเภท คอนกรีตเสริมเหล็ก โลหะประเภทอลูมิเนียม หรือเหล็กอลูมิเนียม โพลีกลาสและไฟเบอร์กลาส กระเบื้องกระดาษ หรือไม้ เป็นต้น
  • แบบใช้งานชั่วคราว: ราคาถูกและสามารถติดตั้งและรืิิ้อถอนได้รวดเร็ว แต่อาจมีอายุการใช้งานที่ไม่ยาวนานนัก ชำรุดง่ายและต้องคอยซ่อมแซมอยู่บ่อยๆ ซึ่งส่วนมากจะเป็นวัสดุประเภทไม้ใผ่หรือผ้าใบ

และวิธีการติดตั้งกันสาดนั้น จะมีอยู่หลักๆสามวิธี ก็คือ

  • กันสาดแนวราบ: เหมาะสำหรับการติดที่หน้าต่างทางทิศเหนือและทิศใต้ เพื่อให้สามารถป้องกันแสงแดดได้ตลอดทั้งวัน
  • กันสาดแนวดิ่ง: เหมาะสำหรับการติดในทิศตะวันออกและตะวันตก เพื่อช่วยในการกันแสงในช่วงเช้าและช่วงเย็นได้ดี
  • กันสาดแบบผสม: ผสมวิธีการติดตั้งทั้งสองแบบเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถป้องกันแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน

และนี่ก็คือข้อมูลเบื้องต้นที่คุณควรรู้ก่อนทำการตัดสินใจว่าจะเลือกใช้กันสาดกันแดดแบบใดให้เหมาะสมกับตัวบ้านของคุณ ทั้งในเรื่องของดีไซน์ การใช้งาน คุณภาพของสินค้า และค่าใช้จ่าย ซึ่งต่่างก็เป็นปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง

Read more

Logo Design in Melbourne – Take Your Business to Another Level

Any creative activity must receive critical acclaim and appreciation to keep the creativity going and growing. The graphic design space is no different and when designers are periodically evaluated on their creation and other design works, and awards are announced, it is a proud moment for any graphic designer. In Australia, the Australian Graphic Design Association (AGDA) conducts some excellent programmes throughout the year. There are different chapters of the Association in the State capitals which also hold events that offer support and encouragement to their designer community. If you are looking for an agency to handle work of logo design Melbourne professionals conduct for you, seek out the best from a large number of sources that offer design services in the metropolis.

You Can’t Make Progress without a Good Logo

Even the smallest business with a one-off outlet will want to have an attractive logo designed for its business. The whole idea of having company logos comes from the nature of the human mind to retain and recall certain images and relate them with what they actually represent. A particular colour scheme, a style in which the letters are framed or even a symbol to denote a product or service: all these are elements that help people remember a product or the company selling it. Some logos are so popular, even a kid will be able to recognise and tell even if nothing but the logo is displayed. That’s how powerful a logo can be and when you hire the best design studio Melbourne market has today, then you can feel sure that the logo you will get from them will be second to none.

How to Choose the Best Designer

If you are not very familiar with these aspects and you feel it is just a one-time exercise, the best way would be to keep an eye on the logos you notice on billboards or on television or other forms of reading material you may come across. The ones which look very pleasing and unique and attractive to you can be shortlisted and then you can make efforts to find out which logo design Australia firm did the original design. This may not be very difficult; you can even directly contact the company and find out. The fact that you found their logo nice will give them a good feel.

Express Yourself Fully

Once you have applied the best process to select the agency to handle services of logo design Melbourne wide, your next task is to make the design team know exactly what you need out of your logo. Since your logo has to ultimately reflect what you stand for and what your company stands for, only you can express all that you feel about your company. What are your products, who are your target customers, what geographies you operate in and so on, will all have to be conveyed to the designers in the best possible way. You can also add your clear expectations on what you think your logo design Melbourne professionals create should look like. After this, it is for the designers to come up with their best, which they are bound to do.

If in doubt you can always refer to sites like https://www.clarkmarketing.com.au/graphic-design/logo-design-2/

Read more

Why Stainless Steel Wires Remain the Product of Choice for Construction

One of the most common products used by construction firms worldwide is steel. From railings, balustrades, along with bird spikes, stainless steel is an item that utilises a good deal of advantage. Whether you are looking for stainless steel balustrading, stainless steel mesh, stainless steel pigeon spikes, stainless RHS, or stainless steel wire, it is required to select a supplier that is comprehended for using quality products.

Are you in the process of including of a stainless steel balustrade to your home? Are you establishing a stainless-steel balustrade for someone else? Whether you are handling the job as a specialist pursuit or a DIY home renovation, you need stainless-steel balustrade suppliers to offer you with the required items.

Put simply, you need an organisation that prides itself as a stainless-steel balustrade company. You might have the ability to find stainless steel wire at the neighbouring home improvement or hardware store, but you should find a shop that can offer the help that you need. Luckily, there are stainless-steel balustrade service providers out there that supply customers with the absolute best tips, the best products, and the best rates.

What Are the Benefits of Stainless Steel

You may think that glass balustrades are best suited for balconies because they provide a clear view, but it’s important to remember that spots on the glass may look undesirable. This may prevent you from seeing the sights surrounding your home. Wire railings, on the other hand, will never ever obstruct your view.

1. Durability — Railing made of stainless steel wire Australia stores offer sets up strong resistance to the parts, and the highest-grade products can withstand around 3,000 pounds of force without sustaining damage, so you comprehend they’ll last for a number of years with minimum maintenance.

2. Variety — Every homeowner has different tastes in style, which is why a broad range of products are created to match any industrial or domestic residential or commercial property. Whatever your requirements are, you can find a suitable steel wire railing for you.

3. Added Value — Because stainless-steel wire railing has a long life-span and enhances the basic visual appeal of your home, it may add value to your house.

Great deals of individuals think that stainless-steel handrails and cable are primarily used for service functions, but their appeal is growing in domestic applications too. Stainless-steel handrails can help make your balcony safe by preventing falls, and they can similarly consist of a touch of contemporary elegance to your home.

Naturally, glass balustrades have many advantages, and they can work marvels for a house’s visual appeal. However, with the many advantages of stainless steel wire in Australia listed above, it is really worth trying other than the contructions materials also available out there. All you need to do is find a supplier that has a good performance history for quality products. It is also wise to find a service that offers amazing customer service capabilities. If you are looking for cheap stainless steel wire Australia stores offer, visit www.shanesstainless.com.au.

Read more

Effective Ways to Use a Laser Engraver for Your Business

3D printing nowadays is not the only technology used nowadays when it comes to manufacturing. It was previously used solely by industrial manufacturers in Brisbane and other places but has been adopted by small businesses, makers, product designers as well as hobbyists. When looking for a laser engraver Brisbane offers today, make sure to find an expert that you can trust.

laser engraver brisbane

A laser engraver is an advantage. Especially if you have a manufacturing company, look for a laser engraver Brisbane offers that is skilled in such an application. Laser operators should also look for ways to enhance productivity. Below are tips and tricks to ensure that your laser engraver is operating at it best potential:

1. Engraving Multiple Items in One Batch — If you want to reduce production time, you should start engraving by batch. If there is a project that looks similar, you can engrave them at once. By engraving by batches, you can increase time savings and improve user experience. That is why you should consider the size of your table and expand the size in your graphic design program so you can match the size of your laser. Designing by batch is a good way to manage your time effectively.

2. Adjusting the Resolution — To increase the throughput, you should consider the resolution. To have a successful engraving job, a clear image is important. However, if the DPI is higher, it might take longer to engrave an item. To solve this problem, you should lower down the engraving resolution a bit.

3. Pre-engrave Items — When using a laser engraver Brisbane has today, it is important to provide a custom-made solution. Try pre-engraving the main graphics on to a batch so when an order comes it, you can easily use the pre-installed boards for ease of access. This will save you time and effort compared to engraving one image at a time. Pre-engraving items is a great way to ensure faster work turnaround. As a result, you will have more satisfied clients who will recommend your work to others.

4. Using Colour Mapping — One way to save engraving time is to use colour mapping. This will enable you to skip the white space on the design once you have assigned each colour a specific colour and a corresponding order for engraving. This type of solution saves you time and resources.

These are just a few things to remember when using a laser engraver in Brisbane. For best results, it is wise to hire an expert operator to complete any engraving task for you. Experts are skilled in completing laser engraving jobs you need for your business. It is not wise to choose the first engraver you can come across with. Do your due diligence and compare services. You can also talk to a laser engraving company to provide you with services you need. If you want to find Brisbane laser engraver company, visit www.vergelaser.com.au. A reliable laser engraver Brisbane has today is updated with the latest technology.

Read more